Конкурс за упис ученика у први разред у школској 2024/2025. години

На основу члана 64. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), а у вези са Правилником о упису ученика у први разред средње школе у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 31/19), Министарство просвјете и културе Републике Српске р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за упис ученика у први рaзред ЈУ Технички школски центар Зворник

у школској 2024/2025. години

 

I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

 • Право уписа у први разред средње школе имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година, на дан уписа.
 • Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под једнаким условима за упис у први разред, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 • Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације БиХ.
 • Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културе Републике Српске.
 • Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

II ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА

 plan upisa 24-25

III МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • Општег успјеха у основној школи,
 • Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци за које кандидати конкуришу.

IV ВРЕДНОВАЊЕ УСПJЕХА

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин: 

 • У шестом и седмом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • У осмом и деветом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат поже да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку и занимање на сљедећи начин:

 • У осмом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • У деветом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис:

 • Машинство и обрада метала: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Електротехника: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Саoбраћај: српски језик, математика, физика, географија и информатика.
 • Хемија, неметали и графичарство: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија.

V РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања.

Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања.

Рангирање се врши према успјеху у оба занимања.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • Општег успјеха у основној школи,
 • Успјеха из пет предмета значајних за занимање за које кандидат конкурише.

 Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):

 • Кандидати са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено занимање,
 • Кандидати који имају већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,
 • Кандидати који су у осмом и деветом разреду основне школе освојили прво, друго или треће место на Републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,
 • Кандидат који је носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.

VI УПИСНИ РОКОВИ

Упис ученика обавља се у два уписна рока:

 1. У јунском уписном року, од 17. јуна до 28. јуна 2024. године и
 2. У јулском уписном року, од 01. јула до 12. јула 2024. године.

 

 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем  докумената  за  упис  ученика  у четворогодишње занимање почиње у понедјељак, 17.06.2024. године, а завршава се у уторак 18.06.2024. године, за ученике који имају 60 и више бодова.

Резултати уписа објављују се у четвртак 20.06.2024. године до 10.00 часова на огласној табли школе.

Пријем   докумената   за   упис   ученика  у четворогодишње и  трогодишње  занимања  почиње у понедјељак, 24.06.2024. године, а завршава се у сриједу 26.06.2024. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати уписа ученика објављују се у петак 28.06.2024. године до 10.00 часова, на огласној табли школе.

 

 1. ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у четворогодишња и трогодишња занимања у јулском уписном року почиње у понедјељак, 01.07.2024. године, а завршава се у сриједу, 03.07.2024. године.

Резултати уписа објављују се у петак, 05.07.2024. године до 10.00 часова на огласној табли школе.

Од понедјељка 08.07.2024. до петка 12.07.2024. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у струке и занимања гдје има слободног места.

VII ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 • Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу),
 • Оригинално свједочанство о завршеној основној школи,
 • Оригинално свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 • Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 • Диплому за освојено прво, друго и треће место на Републичком или вишем нивоу такмичења,
 • Адресирани коверат (средње величине) са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

Послије утврђивања броја бодова, формира се ранг листа која се ставља на увид кандидатима на огласној табли школе.

На огласној табли објављује се ранг листа са списком кандидата који су остварили број бодова потребних за пријем у први разред средње школе и посебан списак кандидата који нису остварили довољан број бодова за пријем у први разред средње школе.

Ученици који су упућени да понављају први разред средње школе уписују се у исту школу и у исту струку и занимање у које су били уписани претходне школске године.

Учесник конкурса за упис у први разред или његов родитељ, који сматра да конкурс за упис није спроведен на утврђени начин и у складу са законом, те да су тиме повријеђена његова права, има право да поднесе приговор директору у року од осам дана од дана објављивања списка примљених ученика, у складу са законом.

Директор школе доноси рјешење о приговору у року од 24 сата, а најкасније првог наредног радног дана.

Учесник конкурса који је незадовољан одлуком директора, може поднијети жалбу Школском одбору ЈУ Технички школски центар Зворник, у року од три дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор доноси одлуку о жалби, у року од три дана од дана пријема жалбе. Одлука Школског одбора је коначна.

Прочитано 2056 пута Последњи пут измењено 02 јун 2024

Саобраћај - презентација занимања упис 24/25

Електротехника - презентација занимања упис 24/25

Машинство и обрада метала - презентација занимања

Хемијски техничар - упис 2024/2025.

Наши пријатељи

 • ZvornikDanas
 • ZMarketi
 • 1
 • 2

Контакт

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  056/260-899; 056/260-897
  056/490-115
  Зворник, Каракај - Зворник, Република Српска

 ;