Правилник о раду Савјета ученика

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 74/08), Савјет ученика ЈУ Техничког школског центра, на сједници одржаној дана 25.04.2012. године доноси:

 

 

ПРАВИЛНИК

О РАДУ САВЈЕТА УЧЕНИКА

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се оснивање и организација рада савјета ученика, заштита права и промовисање интереса ученика, побољшање комуникације са управом и особљем школе.

II – ОСНИВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 2.

Савјет ученика сачињавају изабрани представници свих разреда школе.

Члан 3. 

Ако представник разреда не извршава своје дужности на задовољавајући начин, може доћи до покретања иницијативе за његову смјену, како од стране разреда, тако и од стране Савјета.

Члан 4. 

Савјет ученика има сљедеће органе: предсједника, потпредсједника, секретара и Извршни одбор.

Члан 5. 

Надлежности предсједника су:

-          да сазива састанак Савјета ученика уз консултацију са потпредсједником и секретаром, тј. на своју личну иницијативу или на иницијативу потпредјседника, односно секретара.

-          да води састанак савјета

Члан 6. 

Потпредсједник преузима улогу предсједника, уколико предсједник није у могућности да извршава своје дужности.

Члан 7. 

Секретар има задатак да води записник и даје извјештаје.

Члан 8. 

Структуру и дужности Извршног одбора одређује Савјет ученика.

Члан 9. 

Предсједник, потпредсједник, секретар и чланови Извршног одбора бирају се натполовичном већином гласова свих чланова Савјета.

Члан 10. 

Мандат Савјета ученика траје једну школску годину. До избора новог Савјета, мандат задржава претходна постава Савјета.

Члан 11. 

Предсједник Савјета је обавезан обавјестити чланове Савјета о детаљима одржавања састанка најмање пет дана прије одржавања састанка.

Члан 12. 

Предсједник Савјета може одобрити присуство састанку ученика који нису чланови Савјета, уколико се на састанку расправља о питањима од интереса за ученике који нису чланови Савјета.

Члан 13. 

Да би се састанак Савјета могао одржати неопходан је кворум, тј. присуство 50%+1 од укупног броја чланова Савјета.

Члан 14. 

Одлука Савјета се доноси надполовичном већином гласова од укупног броја чланова Савјета.

III – ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА

Члан 15. 

Савјет ученика:

-          промовише интересе школе у заједници на чијем подручју се школа налази,

-          представља ставове ученика школском одбору школе,

-          подстиче ангажовање ученика у раду школе,

-          информише школски одбор школе о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по захтјеву школског одбора, о сваком питању које се односи на рад и управљање школом,

-          промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници,

-          разматра питања успјеха ученика, екскурзија ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе.

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања.

Прочитано 2617 пута Последњи пут измењено 20 јан 2015

Саобраћај - презентација занимања упис 24/25

Електротехника - презентација занимања упис 24/25

Машинство и обрада метала - презентација занимања

Хемијски техничар - упис 2024/2025.

Наши пријатељи

  • ZvornikDanas
  • ZMarketi
  • 1
  • 2

Контакт

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  056/260-899; 056/260-897
  056/490-115
  Зворник, Каракај - Зворник, Република Српска

 ;