Конкурс за упис у први разред 2024/2025

На основу члана 64. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), а у вези са Правилником о упису ученика у први разред средње школе у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 31/19), Министарство просвјете и културе Републике Српске р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за упис ученика у први рaзред ЈУ Технички школски центар Зворник

у школској 2024/2025. години

 

I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

 • Право уписа у први разред средње школе имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година, на дан уписа.
 • Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под једнаким условима за упис у први разред, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 • Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације БиХ.
 • Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културе Републике Српске.
 • Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

II ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА

 plan upisa 24-25

III МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • Општег успјеха у основној школи,
 • Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци за које кандидати конкуришу.

IV ВРЕДНОВАЊЕ УСПJЕХА

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин: 

 • У шестом и седмом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • У осмом и деветом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат поже да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку и занимање на сљедећи начин:

 • У осмом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • У деветом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис:

 • Машинство и обрада метала: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Електротехника: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Саoбраћај: српски језик, математика, физика, географија и информатика.
 • Хемија, неметали и графичарство: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија.

V РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања.

Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања.

Рангирање се врши према успјеху у оба занимања.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • Општег успјеха у основној школи,
 • Успјеха из пет предмета значајних за занимање за које кандидат конкурише.

 Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):

 • Кандидати са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено занимање,
 • Кандидати који имају већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,
 • Кандидати који су у осмом и деветом разреду основне школе освојили прво, друго или треће место на Републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,
 • Кандидат који је носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.
Прочитано 917 пута
Више из ове категорије Уписни рокови »

Саобраћај - презентација занимања упис 24/25

Електротехника - презентација занимања упис 24/25

Машинство и обрада метала - презентација занимања

Хемијски техничар - упис 2024/2025.

Наши пријатељи

 • ZvornikDanas
 • ZMarketi
 • 1
 • 2

Контакт

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  056/260-899; 056/260-897
  056/490-115
  Зворник, Каракај - Зворник, Република Српска

 ;