Конкурс за упис у први разред 2023/2024

На основу расписаног конкурса за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске у школској 2023/2024. години од стране Министарства просвјете и културе РС број: 07.05/052-3925/23 од 22.05.2023. године, ЈУ Технички школски центар Зворник, расписује:

К О Н К У Р С

за упис ученика у први рaзред ЈУ Технички школски центар Зворник

у школској 2023/2024. години

 

I ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

 • Право уписа у први разред средње школе имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година, на дан уписа.
 • Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под једнаким условима за упис у први разред, без обзира на то где су завршили основну школу.
 • Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације БиХ.
 • Прликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтев за нострификацију дипломе поднео Министарству просвјете и културе Републике Српске.
 • Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним сведочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

II ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА

 plan_upisa_23_24

III МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • Општег успеха у основној школи,
 • Посебног успеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци за које кандидати конкуришу.

IV ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕХА

Вредновање општег успеха у основној школи исказује се средњом просечном оценом успеха на крају године, помножен са бројем бодова на следећи начин: 

 • У шестом и седмом разреду просечна (средња) оцена општег успеха помножи се са два,
 • У осмом и деветом разреду просечна (средња) оцена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успеха кандидат поже да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку и занимање на следећи начин:

 • У осмом разреду просечна (средња) оцена из пет предмета помножи се са два,
 • У деветом разреду просечна (средња) оцена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Предмети из осмог и деветог разреда основне школе који се посебно бодују за упис:

 • Машинство и обрада метала: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Електротехника: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
 • Саoбраћај: српски језик, математика, физика, географија и информатика.
 • Хемија, неметали и графичарство: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија.

V РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања.

Кандидатима се бодују резултати у успеху у оба занимања.

Рангирање се врши према успеху у оба занимања.

Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 • Општег успеха у основној школи,
 • Успеха из пет предмета значајних за занимање за које кандидат конкурише.

 Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају следећи кандидати (по редоследу вредности):

 • Кандидати са већом просечном оценом из пет предмета који се бодују за упис у одређено занимање,
 • Кандидати који имају већу просечну оцену општег успеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,
 • Кандидати који су у осмом и деветом разреду основне школе освојили прво, друго или треће место на Републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,
 • Кандидат који је носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.
Прочитано 1436 пута

Саобраћај - презентација занимања упис 24/25

Електротехника - презентација занимања упис 24/25

Хемијски техничар - упис 2024/2025.

Машинство и обрада метала - презентација занимања

Наши пријатељи

 • ZvornikDanas
 • ZMarketi
 • 1
 • 2

Контакт

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  056/260-899; 056/260-897
  056/490-115
  Зворник, Каракај - Зворник, Република Српска

 ;