Одштампајте ову страницу

Техничар за CNC технологије

Техничар за CNC технологије је четворогодишњи образовни профил који спада у подручје рада машинство и обрада метала.

Стручне квалификације:

  • Пишу програме и раде на нумерички управљаним алатним машинама (струговима и глодалицама)
  • Са инжењерима машинства конструишу склопове машина, машинских постројења и машинске опреме
  • Цртају, моделирају, прорачунавају и оптимизирају машинске дијелове и склопове помоћу савремених софтвера
  • Баве се пословима везаним за пројектовање, градњу, употребу и одржавање алата и машина и разрађују технолошке поступке
  • Скицирају и прорачунавају различите елементе машина

cnc

Овај профил захтјева одређену креативност и вештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на овим машинама. Ово је најатрактивније занимање у машинству, јер обједињује пројектовање и производњу примјеном рачунара.

Поред савремених предмета базираних на рачунарској технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су: техничко цртање, механика, машински материјали, машински елементи итд.

Наставни план и програм за занимање техничар за CNC технологије:

CNC

Прочитано 6970 пута Последњи пут измењено 07 јун 2022
ЈУ ТШЦ

Најновије од ЈУ ТШЦ