Конкурс за упис ученика у први разред у школској 2018/19.

На основу расписаног конкурса за упис ученика у први разред средњих школа у школској 2018/2019 години од стране Министарства просвјете и културе РС, ЈУ Технички школски центар Зворник, расписује К О Н К У Р С  за упис ученика у први рaзред ЈУ Технички школски центар Зворник у школској 2018/2019 години.

I.    ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС


•    Право уписа у први разред средње школе имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година, на дан уписа.
•    Ученици из Федерације БиХ уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске, без обзира гдје су завршили основну школу.
•    Ученици из Србије се такође уписују под истим условима као и ученици из Републике Српске
•    Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанством о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.


II.    ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА


III.    МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА


Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
•    Општег успјеха у основној школи,
•    Успјеха из пет предмета значајних за занимање за које кандидати конкуришу.


Вредновање општег успјеха


Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на слиједећи начин:  
•    У шестом и седмом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
•    У осмом и деветом разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.
На основу општег успјеха кандидат поже да оствари највише 50 бодова.


Вредновање успјеха из предмета од значаја за занимања


За свако занимање вреднује се успјех из пет предмета у осмом и деветом разреду основне школе на слиједећи начин:
•    У осмом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
•    У деветом разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.
По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.


Предмети који су значајни за упис:

  • Машинство и обрада метала:  српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
  • Електротехника:   српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.
  • Саoбраћај: српски језик, математика, физика, географија и информатика.
  • Хемија, неметали и графичарство: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија


По основу оба критеријума ученик може освојити максимално 70 бодова.
Кандидат који у првом (јунском) уписном року има мање од 60 бодова не може се уписати у јунском уписном року.
У другом (јулском) уписном року школа понавља поступак бодовања и кандидат се може уписати ако има и мање од 60 бодова.


IV.    РЕДОСЛЕД  КАНДИДАТА


Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања. Кандидатима се бодују резултати у успјеху, у оба занимања. Рангирање се врши према успјеху у оба занимања. Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова по свим основама која се вреднују за упис у одређено занимање, и то:
•    Општег успјеха у основној школи,
•    Успјеха из пет предмета значајних за занимање за које кандидат конкурише.
 Ако више кандидата има једнак број бодова те им се не може утврдити редослед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају слиједећи кандидати (по редоследу вриједности):
•    Кандидати са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено занимање,
•    Кандидати који имају већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе,
•    Кандидати који су у осмом и деветом разреду основне школе освојили прво, друго или треће мјесто на Републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,
•    Носиоци посебне дипломе из предмета од значаја за занимање,
•    Носиоци дипломе „Вук Стефановић Караџић“.

                                                                                  Д и р е к т о р
                                                                       Горан Грујић, дипл.инж.електр.

Наши пријатељи

  • ZvornikDanas
  • ZMarketi
  • 1
  • 2

Контакт

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  056/260-899; 056/260-897
  056/490-115
  Зворник, Каракај - Зворник, Република Српска

 ;